Żywioły w służbie przemysłu: zrównoważony rozwój w SEAT

08-07-2019 08:33

Walka ze zmianami klimatu to ruch globalny, w który angażują się również największe przedsiębiorstwa, w tym fabryki samochodów. Prowadząc działalność z poszanowaniem dla ekologii, firmy mogą obecnie osiągnąć wiele korzyści – zarówno tych wizerunkowych, jak i ekonomicznych. Przede wszystkim jednak zyskuje na tym środowisko. Przykładem fabryki samochodowej działającej w sposób zrównoważony jest SEAT, który od 2010 roku zmniejszył negatywny wpływ na środowisko o 34%. 
 

Ekologiczne budownictwo

Prośrodowiskowe rozwiązania można wprowadzać już od podstaw. Obecna infrastruktura i oprzyrządowanie niezbędne do produkcji samochodów tworzone są z myślą o środowisku i mogą jednocześnie być opłacalną inwestycją dla zakładu. Na etapie budowania fabryki można pomyśleć m.in. o wykończeniu nawierzchni hali powłoką fotokatalityczną, która wykonana z płyt cementowanych i pokryta dwutlenkiem tytanu, posiada wysokie wartości ekologiczne i techniczne. Zasadniczą właściwością tego materiału jest to, że gdy wchodzi w jednoczesny kontakt z zanieczyszczeniami, światłem i tlenem, wywołuje reakcję chemiczną, która rozkłada znajdujące się w powietrzu tlenki azotu, zamieniając je w azotany rozpuszczalne w wodzie. Tym samym powierzchnia przekształca trujące substancje w związki nieszkodliwe dla zdrowia. 
 

Polityka zero waste 

 
Reguły polityki zero waste mogą znaleźć zastosowanie nawet w największych fabrykach samochodów. Pomocne okazują się odpowiednie instalacje, które wykorzystując materiały w jednym procesie, następnie oczyszczają dane tworzywo czy substancje i wykorzystują je na innym etapie cyklu produkcyjnego. W ten sposób działa np. warsztat lakierniczy w zakładzie SEAT-a w hiszpańskim Martorell, gdzie procesy wymagające ogromnych zasobów wody, takie jak obróbka powierzchni podwozia czy przeprowadzanie testu wodoszczelności, zostały dostosowane tak, by wykorzystywać znacznie mniej zasobów. – Woda raz wykorzystana, każdorazowo przechodzi przez proces uzdatniania i oczyszczana, dzięki czemu możliwe jest jej ponowne wykorzystanie – wyjaśnia dr Joan Carles Casas, Kierownik działu inżynierii procesów technologicznych w firmie SEAT.

Energia odnawialna 

 
Coraz więcej zakładów produkcyjnych zaczynają korzystać ze źródła energii, jakim jest słońce, dostarczające 10 000 razy więcej zasobów niż ludzkość tego potrzebuje. Korzystanie z promieni słonecznych pozwala na znaczne ograniczenie spalania paliw kopalnianych. Przedsiębiorstwa mogą zasilać swoje zakłady za pomocą paneli słonecznych, które są nie tylko rozwiązaniem ekonomicznym, ale również znacznie ograniczają emisję dwutlenku węgla do atmosfery. W największej elektrowni słonecznej w branży motoryzacyjnej w Europie – SEAT al Sol – zamontowano 53 000 paneli słonecznych, które rocznie zapobiegają emisji 4 250 ton CO₂. Do pochłonięcia takiego zanieczyszczenia potrzebne by było 700 000 drzew. 
 
Korzyści proekologicznych rozwiązań w przemyśle motoryzacyjnym na przykładzie fabryki SEAT-a w Martorell:
 
• zmniejszenie wpływu na środowisko w latach 2010-2018 o 34%,
• oszczędność energii o 22%,
• oszczędność wody: 31%,
• redukcja emisji CO2 o 63%,
• redukcja odpadów o 34%,
• redukcja zużytych rozpuszczalników o 22%.