Zdrowie pracowników w rękach pracodawcy - SEAT przyjmuje 325 pacjentów dziennie

13-03-2019 09:19

CARS działa od 2017 roku. Centrum świadczy usługi medyczne z zakresu ortopedii, kardiologii, ginekologii, psychiatrii, diagnostyki obrazu, fizjoterapii, fitnessu i rehabilitacji. Pomoc może tutaj uzyskać każdy z 15 000 pracowników SEAT-a. W centrum znajduje się również laboratorium biomechaniki - największy i najbardziej zaawansowany zakład wewnętrzny w Hiszpanii, który oferuje zarówno nowe stanowiska pracy, tworzone w oparciu o ergonomię, jak i ułatwia powrót do zdrowia pracownikom.

- CARS daje wszystkim pracownikom możliwość korzystania z wysokiej jakości opieki medycznej, bez konieczności oczekiwania na wizytę. Jego duża popularność wśród zatrudnionych przez nas ludzi pokazuje, że pracownicy doceniają silne zaangażowanie firmy SEAT w ich zdrowie – mówi Xavier Ros, Wiceprezes ds. zasobów ludzkich w SEAT. Dane CARS pokazują, że po zaledwie dwóch latach działalności to nowatorskie centrum stało się prawdziwym wyznacznikiem, nakierowującym inne tego typu placówki na właściwy tor.
CARS w liczbach

W 2018 roku pracownicy SEAT-a najczęściej korzystali z usług ortopedycznych i fizjoterapeutycznych. W tym zakresie przeprowadzono dokładnie 14 642 zabiegów urazowych, z których 41 zakończyło się operacją bez listy oczekujących. Zespół kierowany przez znanego fizjoterapeutę Toniego Bovéa przeprowadził 40 897 sesji fizjoterapeutycznych – to ponad 190 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie.

Zespół diagnostyki obrazowej wykonał 4 075 badań USG, 1 123 rentgenów, 516 mammogramów i 266 iniekcji osocza bogatopłytkowego w ramach „terapii biologicznej”. Ponadto specjaliści z dziedziny ginekologii udzielili 1 145 konsultacji, wykryli 18 przypadków zmian przednowotworowych oraz trzy przypadki wczesnego stadium raka z korzystnym rokowaniem. SEAT jest jedyną firmą w Hiszpanii, która oferuje bezpłatną, kompleksową kontrolę ginekologiczną wykonywaną co roku na potrzeby 3 000 pracownic. Dzięki wczesnemu wykryciu nieprawidłowości i szybkiej reakcji specjalistów, leczenie gwarantuje większą szansę powodzenia.Kardiolodzy z kolei wykryli 39 przypadków patologii zauważonych podczas 1 248 wizyt, które odbyły się w 2018 roku. W zakresie zdrowia psychicznego, psychologii i psychiatrii zaplanowano 1 338 spotkań. Celem tych sesji jest poprawa jakości życia pracowników poprzez pomaganie im w rozwiązywaniu problemów niezależnie od tego, czy są one związane z ich życiem osobistym czy zawodowym.

Oprócz opieki medycznej, CARS angażuje się również w działalność profilaktyczną. Potwierdza to zorganizowanie 897 sesji przygotowujących pracowników do powrotu do pracy po doznanym urazie. Wdrożenie pracowników z powrotem w działalność firmy obejmowało 575 sesji zaplanowanych w Back School, 2 760 zajęć fitness zorganizowanych przez CARSfit oraz 566 testów przeprowadzonych w laboratorium biomechanicznym. Wszystko to odbyło się w celu zmniejszenia ryzyka odniesienia obrażeń w miejscu pracy. Efektywność działań okazała się znacząca, o czym świadczy wskaźnik wypadków, który w porównaniu z rokiem 2017, zmniejszył się o 43%.CARS dla wszystkich spółek Grupy Volkswagen

W 2018 roku usługi oferowane przez SEAT-a swoim pracownikom, zaczęły być dostępne również dla innych hiszpańskich spółek, wchodzących w skład Grupy Volkswagen. Aktualnie CARS zapewnia opiekę medyczną prawie 17 800 pracownikom w Hiszpanii, reprezentującym 75% siły roboczej Grupy Volkswagen w tym kraju. Integracja firm rozumiana w kontekście korzystania z usług jednego centrum medycznego, ciągle postępuje i przewiduje się, że w najbliższych latach obejmie ponad 23 000 pracowników.