SEAT po raz piąty z tytułem „Top Employer”

11-03-2019 14:51

Uznanie SEAT-a jako przedsiębiorstwa „Top Employer” w Hiszpanii potwierdza zaangażowanie firmy w rozwój zawodowy pracowników i zapewnianie im konkurencyjnego środowiska pracy. SEAT był pierwszym hiszpańskim producentem z branży motoryzacyjnej, który otrzymał to wyróżnienie. W ostatnich latach firma skupiła się na promocji polityki kadrowej, zgodnie z którą warunki pracy, elastyczność, rozwój zawodowy i dobrobyt pracowników są podstawą każdego działania.

− Mając na uwadze to, że profil zawodowy w sektorze motoryzacyjnym ulegnie wkrótce zmianie, przyznanie naszej firmie tytułu „Top Employer” wzmacnia ją na dwóch szczeblach. Po pierwsze, daje obecnym pracownikom więcej powodów do dumy z pracy dla SEAT-a i gwarantuje im poczucie stabilności zatrudnienia. Po drugie, przyciąga nowych kandydatów, którzy dotychczas nie rozważali aplikowania do producenta samochodów, ale ze względu na aktualną transformację modelu biznesowego firmy takie możliwości się dla nich otworzyły – mówi Xavier Ros,  Wiceprezes SEAT ds. zasobów ludzkich.

SEAT – jeden z najlepszych hiszpańskich pracodawców

Zatrudniający ponad 15 000 pracowników SEAT jest największym pracodawcą w branży motoryzacyjnej w Hiszpanii. Firma dba o to, by jej pracownicy czuli się pewnie i mieli zaufanie do przedsiębiorstwa, dlatego 97% z nich ma umowę na czas nieokreślony. Równoważenie pracy i życia prywatnego, polityka pozyskiwania talentów, specjalistyczne szkolenia z wdrażania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej oraz świadczenia dodatkowe i zdrowotne, gwarantujące zachowanie dobrego samopoczucia − to tylko przykłady zaangażowania firmy na rzecz utrzymania wysokiej jakości zatrudnienia i przyciągania nowych pracowników.

Zasady nawiązywania stosunków pracy w hiszpańskiej firmie określa układ zbiorowy, który został podpisany w 2016 roku. Ustalenia w nim zawarte przygotowały firmę na wzmożoną produkcję, która ma miejsce od kilku ostatnich lat. Wśród zapisów zawartych w porozumieniu znalazły się: elastyczny system wynagrodzeń, większa liczba opcji wypłacania pensji i szerszy zakres świadczeń socjalnych dla pracowników, uwzględniający m.in. możliwość uzyskania dłuższego urlopu płatnego.

Poza ustaleniami zawartymi w układzie zbiorowym, w celu przyciągnięcia i zatrzymania pracowników, firma wdrożyła nową strategię Employer Brandingu i szuka odpowiedzi na wyzwania współczesności. Jedną z najbardziej znanych inicjatyw był SEAT DisrUP – wydarzenie, podczas którego najzdolniejsze, młode talenty mogły pracować nad rozwiązaniami poprawiającymi mobilność w dużych obszarach miejskich. Wszystkie tego typu inicjatywy są częścią projektu SEAT Talent Xperience – jego celem jest pozyskiwanie pracowników o szczególnych umiejętnościach technicznych i cyfrowych, którzy będą w stanie stawić czoła przyszłym wyzwaniom przedsiębiorstwa.

Szkolenia i opieka zdrowotna jako aspekty wyróżniające

Szkolenia stanowią podstawę rozwoju pracowników SEAT-a. W ostatnich latach firma inwestowała w nie blisko 17 mln euro rocznie. SEAT wdrożył również program instruktażowy skierowany do całej kadry, w którym do tej pory wzięło udział ponad 2 000 pracowników. Jego celem jest podniesienie świadomości na temat tego, czym w ogóle jest tzw. czwarta rewolucja przemysłowa i jakie wyzwania stoją u jej progu.

Oprócz szkoleń, SEAT-a wyróżnia także troska o zdrowie pracowników. Centrum Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji CARS gwarantuje wszystkim zatrudnionym zaawansowane usługi profilaktyczne oraz opiekę zdrowotną w specjalizacjach od ortopedii, kardiologii, ginekologii i zdrowia psychicznego do diagnostyki obrazowej, fizjoterapii, fitnessu i rehabilitacji. W 2018 roku w placówkach Centrum wykonano ponad 70 000 zabiegów, przyjmując 325 pacjentów dziennie.